ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Bằng cách sử dụng toàn bộ hoặc một phần các Dịch vụ (được định nghĩa dưới đây), Khách hàng đã đồng ý với Điều khoản sử dụng này và các Chính sách khác của Website.

 1. Dịch vụ cung cấp

  “Dịch vụ” theo Điều khoản này bao gồm toàn bộ nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua Website http://smarketing.vn/ và các domain khác trực thuộc và/hoặc có liên kết đến http://smarketing.vn/ (gọi chung là “Website”) và thuộc quyền sở hữu, quản lý của Công ty Cổ phần Công nghệ và Truyền thông Biển Xanh (“Công ty Biển Xanh”/”Công ty”). Công ty Biển Xanh bảo lưu quyền thay đổi, giới hạn hoặc chấm dứt toàn bộ/một phần Dịch vụ do Website cung cấp.

  Khách hàng trong Điều khoản này được hiểu là người dùng cá nhân, đăng ký hoặc không đăng ký sử dụng dịch vụ của Website, có thao tác truy cập, sử dụng hoặc tương tác với Website.

  Việc điều chỉnh “Điều khoản sử dụng” (còn được gọi là “Điều khoản”) được Website chủ động thực hiện bằng cách đăng tải công khai trên Website hoặc thông báo đến Khách hàng thông qua các kênh thông tin đại chúng hoặc các biện pháp liên hệ khác dựa trên thông tin Khách hàng đã tự nguyện cung cấp (số điện thoại, email, mạng xã hội... ). Khách hàng tự cập nhật những thay đổi của Điều khoản và được xem là đồng ý với toàn bộ nội dung thay đổi bằng cách tiếp tục sử dụng Dịch vụ.

 2. Sở hữu trí tuệ

  Toàn bộ nội dung Dịch vụ, bao gồm các yếu tố được hiển thị, cung cấp, hoặc liên kết với Website thuộc quyền sở hữu trí tuệ của Công ty và/hoặc Đối tác, bao gồm cả nội dung, hình ảnh, bài viết, dữ liệu. Khách hàng sử dụng Dịch vụ cam kết tuân thủ các quy định pháp luật về bản quyền tác giả, quyền liên quan, quyền sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, đồng thời không sao chép, truyền phát, kinh doanh, sử dụng, chỉnh sửa nội dung Dịch vụ/Website dưới bất kỳ hình thức nào nếu:

  • Không có sự chấp thuận của Công ty; hoặc
  • Gây cản trở hoạt động bình thường của Website; hoặc
  • Vi phạm quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty hoặc các Đối tác của Công ty.

  Trong khả năng tốt nhất của mình, Website luôn cố gắng cung cấp cho Khách hàng những thông tin chính xác nhất về Dịch vụ. Tuy nhiên, Khách hàng nhận thức và chấp thuận rằng các thông tin được Website đăng tải dưới dạng tương đối và Website không đảm bảo tính chính xác tuyệt đối hoặc hoàn thiện của bất kỳ thông tin nào trên Website. Các thông tin tại Website được cập nhật thường xuyên, định kỳ và có thể thay đổi mà không thông báo trước. Do đó, việc sử dụng lại thông tin từ Website là hoàn toàn thuộc rủi ro riêng của Khách hàng.

  Khách hàng đồng ý để Website tự do sử dụng, tiết lộ, áp dụng và sửa đổi bất kỳ ý tưởng, khái niệm, cách thức, đề xuất, gợi ý, bình luận hoặc hình thức thông báo nào khác mà bạn cung cấp cho chúng tôi (được gọi chung là “Phản hồi”) có liên quan tới Website và/hoặc Dịch vụ một cách hoàn toàn miễn phí. Khách hàng từ bỏ và đồng ý từ bỏ bất kỳ quyền và yêu cầu với bất kỳ khoản tiền thưởng, phí, nhuận bút, lệ phí và/ hoặc các kiểu chi trả khác liên quan đến việc Website sử dụng, tiết lộ, áp dụng, và/hoặc chỉnh sửa bất kỳ hoặc tất cả Phản hồi của Khách hàng.

  Website không chịu trách nhiệm về nội dung do Khách hàng đăng tải hoặc các nội dung có liên kết với Website. Trong mọi trường hợp, Website không chịu trách nhiệm với hệ quả phát sinh từ hành vi sử dụng Dịch vụ của Khách hàng vi phạm Điều khoản này, bao gồm cả những tổn thất, thiệt hại, bất lợi (nếu có).

 3. Cam kết chung

  Khách hàng tự chịu trách nhiệm với mọi hành vi sử dụng Dịch vụ của mình. Hành vi vi phạm pháp luật, Điều khoản cam kết, các Chính sách khác của Khách hàng có thể dẫn đến việc chấm dứt cung cấp Dịch vụ và không loại trừ các nghĩa vụ pháp lý phát sinh khác (nếu có). Website không chấp nhận các hành vi sau đây của Khách hàng:

  • Vi phạm pháp luật, đạo đức xã hội, an toàn/an ninh thông tin;
  • Gây ảnh hưởng tiêu cực hoặc đe dọa gây ảnh hưởng tiêu cực đến quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của Website, các Đối tác, hoặc các tổ chức-cá nhân khác;
  • Chiếm đoạt tài khoản, mật khẩu, thu thập dữ liệu trái phép;
  • Đăng tải, truyền phát những nội dung không phù hợp với Chính sách của Website;
  • Sử dụng các phần mêm, công cụ, chương trình máy tính tác động đến chức năng hoạt động bình thường của Website (bao gồm cả nội dụng độc hại, phần mềm gián điệp, virus hoặc các chương trình máy tính có tính chất nguy hiểm khác);
  • Phân tích ngược (reverse-engineer), trích xuất dữ liệu (crawl/spider) hoặc sao chép, tác động đến toàn bộ hoặc một phần mã nguồn (source code) của Website;
  • Sử dụng Dịch vụ nhằm mục đích đầu tư, kinh doanh, thương mại nếu không được sự chấp thuận bằng văn bản của Công ty.

  Website bảo lưu quyền chỉnh sửa, xóa bỏ bất kỳ nội dung, Dịch vụ nào thuộc quyền quản lý của Website, do Website cung cấp hoặc do người dùng cung cấp, đăng tải, chia sẻ nếu có bằng chứng cụ thể/nghi ngờ hợp lý về việc Khách hàng vi phạm Điều khoản này hoặc trong những trường hợp cần thiết khác.

 4. Chống thư rác

  Website cung cấp Dịch vụ trên cơ sở tuân thủ pháp luật và các quy định về chống thư rác. Khách hàng sử dụng Dịch vụ của Website và mong muốn hợp tác triển khai Dịch vụ SMS Brand Name phải hiểu rõ hoặc liên hệ bộ phận tư vấn của chúng tôi để tìm hiểu các quy định pháp luật này. Website không chịu trách nhiệm về các hành vi vô ý hoặc cố ý vi phạm pháp luật về chống thư rác của Khách hàng, được quy định tại:

  • Nghị định số 90/2008/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ về chống thư rác, có hiệu lực kể từ ngày 11 tháng 9 năm 2008;
  • Nghị định số 77/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2008/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ về chống thư rác, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2013;
  • Các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn các lĩnh vực Công nghệ thông tin, Giao dịch điện tữ, Bưu chính Viễn thông và Quảng cáo.

  Theo đó Khách hàng phải tuân thủ các nguyên tắc gửi tin nhắn quảng cáo; nguyên tắc thu thập, sử dụng địa chỉ điện tử cho mục đích quảng cáo; yêu cầu, quy định đối với tin nhắn quảng cáo; quy định về chức năng từ chối nhận tin nhắn quảng cáo và các quy phạm pháp luật khác được quy định tại những văn bản pháp luật nêu trên. Trong khả năng tốt nhất của mình, Website hoặc các nhân viên tư vấn sẽ cung cấp thông tin hoặc tư vấn trực tiếp cho Khách hàng về các quy định pháp luật có liên quan.

 5. Quyền riêng tư

  1. Mục đích thu thập thông tin:

   Công ty là đơn vị chịu trách nhiệm thu thập, quản lý và bảo mật thông tin, bao gồm cảc thông tin cá nhân, được Khách hàng cung cấp khi sử dụng Dịch vụ, nhằm các mục đích sau:

   • Cung cấp Dịch vụ theo yêu cầu của Khách hàng;
   • Thực hiện và quản lý hoạt động tiếp thị, cung cấp thông tin khuyến mại tới Khách hàng như gửi các cập nhật mới nhất về thông tin khuyến mại và chào giá mới liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của Website;
   • Tiếp nhận thông tin, góp ý, đề xuất, khiếu nại của Khách hàng nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ;
   • Liên hệ với Khách hàng để giải quyết các yêu cầu của Khách hàng;

  2. Thời gian lưu giữ thông tin:

   Thời gian lưu trữ tối thiểu các thông tin được khách hàng đăng tải trên Website là 90 ngày, kể từ thời điểm thông tin được Khách hàng cung cấp.

  3. Phương thức thu thập thông tin:

   Website thu thập những thông tin được Khách hàng chủ động cung cấp trong quá trình sử dụng sản phẩm/Dịch vụ hoặc tham gia những chương trình khuyến mãi/tiếp thị tại Website. Công ty chủ quản Website là đơn vị trực tiếp quản lý toàn bộ thông tin này.

   Những thông tin khác được thu thập thông qua:

   • Tập tin Cookie
    • Các trình duyệt internet tạo ra và sử dụng các tập tin cookie một cách tự động. Tuy nhiên Khách hàng có khả năng loại bỏ các tập tin cookie bằng các chức năng của trình duyệt internet hoặc loại bỏ trực tiếp từ ổ cứng.
    • Website có thể sử dụng các tập tin cookie để nhận diện các truy cập trong quá khứ của người sử dụng tại Website. Các tập tin cookie và các gói thông tin khác được lưu trên ổ cứng của người sử dụng trong quá trình duyệt web. Một số tập tin có thể được lập dưới dạng thông số mà các trình duyệt đã tự động xóa sau một thời gian (từ 1-2 tháng). Các tập tin này chứa đựng các dữ liệu về các lần truy cập trước tại Website hoặc các chi tiết đặt chỗ.
   • Thống kê của Google:
    • Website sử dụng thống kê của Google để đánh giá hiệu quả chất lượng sản phẩm và dịch vụ cũng như các chiến dịch tiếp thị. Các tập tin cookie được sử dụng để đo lường hiệu quả này là các dữ liệu được lưu trên máy tính của người sử dụng sau khi nhấp chuột. Những tập tin này thường được hoạt động trong vòng 30 ngày và không bao gồm nội dung cá nhân. Các thông tin chi tiết về cách sử dụng thông tin nêu trên được lưu bởi Google, người sử dụng có thể xem các tập tin cookie website Google.
    • Người sử dụng có thể ngăn chặn quá trình thu thập thông tin bằng cách chặn các tập tin cookie được cài đặt trực tiếp trong máy tình của người sử dụng. Để thay đổi hoặc chặn các tập tin cookie, người dùng có thể sử dụng các chức năng của các trình duyệt internet. Các tập tin cookie có thể ảnh hưởng đến tính chính xác hoặc chất lượng của một số trang web. Người sử dụng không nên chặn các tập tin cookie trong trường hợp không cần thiết.

  4. Phạm vi sử dụng thông tin:

   Website có thể công bố các Thông tin cá nhân thu thập từ Khách hàng cho bên thứ ba, như các Đối tác của chúng tôi hoặc các nhà cung cấp dịch vụ có liên quan khác nhằm cung cấp dịch vụ tốt nhất cho Khách hàng.

   Website sẽ nỗ lực để đảm bảo rằng các nhân viên, cán bộ, đại lý, tư vấn hoặc bên thứ ba nào được đề cập ở trên có liên quan đến việc thu thập và xử lý thông tin Khách hàng sẽ nhận thức và thấu hiểu Chính sách bảo mật này.

   Trong những trường hợp cần thiết, Website có thể phối hợp, chia sẻ việc quản lý thông tin, dữ liệu của Website theo yêu cầu của cơ quan chức năng có thẩm quyền.

  5. Cam kết bảo mật:

   Khách hàng có thể được yêu cầu cung cấp các thông tin cá nhân cần thiết để sử dụng đầy đủ các Dịch vụ, có thể bao gồm những thông tin như: tên thật, số điện thoại, giới tính, ngày sinh, địa chỉ... Khách hàng chịu trách nhiệm về tính xác thực của thông tin do mình chủ động cung cấp. Việc cung cấp thông tin không chính xác có thể dẫn đến chấm dứt Dịch vụ hoặc từ chối cung cấp Dịch vụ. Để kiểm tra, thay đổi các thông tin cá nhân đã cung cấp, Khách hàng có thể liên hệ với bộ phận kỹ thuật của Công ty theo các địa chỉ liên lạc được cung cấp tại Website.

   Bên cạnh những thông tin nêu trên, Website chủ động lưu giữ lịch sử sử dụng Dịch vụ của Khách hàng, bao gồm các thông tin như địa chỉ IP, các thao tác đã thực hiện, lịch sử truy cập. Những thông tin này được xem là thông tin khảo sát, không liên kết với thông tin cá nhân của Khách hàng và có thể được Website chia sẻ với các Đối tác để cải thiện chất lượng Dịch vụ.

   Website đảm bảo an toàn-an ninh thông tin cho Khách hàng, nhưng không loại trừ khả năng xảy ra các sự cố kỹ thuật, sự kiện bất khả kháng, hoặc sự việc khác không thuộc phạm vi trách nhiệm của Website, làm ảnh hưởng đến khả năng bảo mật của Website.

   Lưu ý: Chính sách bảo vệ quyền riêng tư này không áp dụng đối với những bên tham gia, Đối tác khác mà Website/Công ty kiểm soát hoặc những người không phải nhân viên/đại lý của chúng tôi hoặc nằm trong sự kiểm soát của chúng tôi.

 6. Giới hạn trách nhiệm

  Website cung cấp Dịch vụ cho Khách hàng theo đúng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, nhưng không đảm bảo Website được vận hành ổn định, an toàn, thông suốt trong mọi trường hợp.

  Khách hàng miễn trách nhiệm và không truy cứu Website, Công ty chủ quản, các Đối tác, nhân viên của Công ty trước mọi cáo buộc hoặc yêu cầu giải quyết vụ việc phát sinh do hành vi cá nhân độc lập của Khách hàng, hoặc bên thứ ba, vi phạm Điều khoản này và các Chính sách khác của Website.

  Trong giới hạn pháp luật cho phép, Website, Công ty chủ quản, các Đối tác, nhân viên của Website được miễn trách nhiệm trong các trường hợp sau đây:

  • Bồi thường thiệt hại lớn hơn giá trị Dịch vụ Khách hàng đã sử dụng;
  • Sự kiện bất khả kháng, sự kiện bất ngờ hoặc các tình huống, sự kiện miễn trừ toàn bộ hoặc một phần trách nhiệm của Website theo quy định pháp luật và quy định tại Điều khoản sử sụng này;
  • Những trường hợp không thuộc giới hạn trách nhiệm hợp lý của Website;

  Website và các Đối tác, nhân viên Công ty tham gia cung cấp Dịch vụ đều không có chức năng tư vấn chuyên nghiệp trong bất kỳ hoàn cảnh nào, việc sử dụng những thông tin được tư vấn, hoặc các thông tin tương tự khác có liên quan, đều phụ thuộc vào quyết định riêng của Khách hàng, với tất cả các yếu tố rủi ro và không phụ thuộc trách nhiệm của Website, Công ty,

  Trường hợp phát sinh tranh chấp, các bên thống nhất áp dụng pháp luật Việt Nam và ưu tiên tiến hành thương lượng. Nếu vụ việc phải giải quyết theo thủ tục tố tụng, Tòa án có thẩm quyền được xác định là Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

 7. Chấm dứt Dịch vụ

  Khách hàng chấp nhận và cam kết tuân thủ toàn bộ Điều khoản này và các Chính sách khác của Website trong suốt thời gian sử dụng Dịch vụ. Trong những trường hợp đã được quy định tại Điều khoản này hoặc trường hợp cấp thiết khác, Website có thể chấm dứt cung cấp Dịch vụ hoặc tài khoản của Khách hàng (có hoặc không kèm theo thông báo), bao gồm cả những thông tin đã được lưu trữ. Mọi cam kết, Điều khoản, thỏa thuận đã có giữa Website và Khách hàng không còn hiệu lực vào thời điểm chấm dứt Dịch vụ/Tài khoản, ngoại trừ các quy định về Sở hữu trí tuệ, Cam kết và Giới hạn trách nhiệm nêu trên.

 8. Cơ quan chủ quản

  CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG BIỂN XANH

  Trụ sở: 91 Trung Kính, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
  Điện thoại: 024.3.767.2210 Fax: 024.3.767.2005

  Chi nhánh: 205B Hoàng Hoa Thám, P. 6, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
  Điện thoại: 028.3.515.8577 hoặc 028.3.550.0422 Fax: 028.3.515.3123